Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Evaluatie Maatwerkopdrachten

Uw mening is belangrijk voor ons! Graag vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden door cijfers te geven en uw oordeel toe te lichten. Ook suggesties zijn uiteraard welkom!

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Algemeen
Uw naam en bedrijf:
De naam van de training/module:
Hoe waardeert u:

Het eindresultaat?

(conform opdracht/verwachtingen)

Cijfer:
Toelichting/suggesties:

De kwaliteit van het product? 

(inhoud, didactiek, vormgeving, werking, e.d.)

Cijfer:
Toelichting/suggesties:

De werkwijze en tijdsinspanning? 

(fasering, nakomen afspraken, tijdsinspanning werkgroep, e.d.)

Cijfer:
Toelichting/suggestie:

De tussentijdse afstemming over de voortgang van het project?

(bewaking planning, mijlpalen, uren/budget, taakverdeling, bijsturing, e.d.)

Cijfer:

Toelichting/suggesties:

De algemene indruk van ons bedrijf? 

(kennismaking, kwaliteit offertevoorstel, prijsniveau, flexibiliteit, bereikbaarheid, behulpzaamheid, reactiesnelheid, e.d.)

Cijfer:

Toelichting/suggesties

Tot slot

Wat geeft u ons als eindcijfer?

Cijfer:

Heeft u nog algemene suggesties ter verbetering?